Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Arcana - Inner Pale Sun

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Efter två år av tystnad återvänder Arcana med ett nytt album, som markerar en betydelsefull förändring i deras musik. Svensk medeltida darkwave är förvandlad till en mer världsomspännande, på gränsen till orientalisk, instrumentalmusik. De cykliska ambient-passagerna är nu längre och friare i sin kompositionsform; körsångerna får en mer central roll i musikens utveckling, melodierna spänner över en större narrativ kontext, och den elektroniska symfoniken byts ut mot en mer fysisk, levande instrumentation. Resultatet blir en häpnadsväckande come back för Arcana, som överträffar allt de tidigare har komponerat.

Den förföriska harmoniken i "My Cold Sea" och de tysta, melankoliska pianokadenserna i "Lovelorn", tillsammans med en manlig stämma, som nästan på pricken lyckas återskapa Brendan Perrys röst, avslöjar en stark influens från - om inte rent av en hemlig hyllning till - Dead Can Dance. Detta manifesterar sig även genom en rikare instrumentation och en renare atmosfär av stark nyklassisk prägel. Körpartierna är mer avancerade och experimenterar med kontrapunkt för att skapa en djupare harmoni. Den medeltida estetiken är fortfarande närvarande, så även hanteringen av de grundläggande melodiska fraserna, som förblir underlaget till en hypnotisk, svallande effekt.

Helhetsupplevelsen blir organisk och levande, mycket tack vare instrumentationen, men kanske främst i hur röst och harmoni fulländas på ett väl uttänkt och vackert sätt, med bland annat violin, som understödjer den nyklassiska känsla, som genomsyrar flertalet av dessa stycken. Självsäkerheten hos dessa musiker har också bidragit till att perspektiven har vidgats genom influenser från världsmusik, givetvis i Dead Can Dance-anda, med sånger som "Song of the Dead Sun" av orientalisk karaktär.

Musiken är inte alls programmusikalisk, som kanske förväntas, utan kommunicerar upplevelser och erfarenheter via känslointryck, vars stämningsfulla atmosfär fritt associerar till en djupare andlig förståelse för livet som pågående process och evig ordning. Likt en blomma växer upp ur markens gröda, slår i blom, blir befruktad av livet självt, för att sedan sloka under höstens regnperiod och vissna till ljudet av vindens viskningar i natten, växer denna musik i hand med att vi utforskar oss själva och det som formar vår existens. Och kanske åttio eller hundra år framåt i tiden, kan våra efterkommande lyssna till samma viskningar och åter våga möta - lovsjunga - livet så som det verkligen är.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!