Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Allan Edwall - Alla Allans Visor

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Allan Edwall. De flesta minns honom som den burleska skådespelaren i svensk film under sent 60-tal och framåt. Han spelade den listige Carlsson i filmatiseringen av Strindbergs Hemsöborna, den ständigt ursinnige Anton i filmerna om Emil i Lönneberga, samt spelade i en rad andra filmer, som bland andra Jan Troell och Ingmar Bergman regisserade. Men få känner till hans folkmusik, som på senare tid släppts i nyutgåva och därmed gett upphov till en ny renässans för dem som tidigare inte haft möjligheten att uppleva ännu en dold talang hos ett särpräglat svenskt geni.

Edwalls musik hämtar inspiration från traditionell svensk folk- och vismusik, men överskrider samtidigt konventioner, och närmar sig en friare tonsättning, som bryter upp versmåtten och formar en unik modern prosa. Med pianosolon, fioler och dragspel leker man med den språkliga traditionen för att skapa unik musik fylld av liv och burleska vardagsscener, som allegoriserar universella existentiella frågor.

Den folkliga humorn hos Edwall gör just det: fångar detaljer och placerar dem i ett större ramverk för att belysa ett allmänskligt perspektiv på livet i stort. Humorn är därmed inte ensam, utan följs åt av en ständigt underliggande tragedi, en inre medvetenhet om livets skörhet och korta bana. Teman som ensamhet och kärlek varvas runt kring rimverserna och skildrar med värme både vardagens monotoni och det fria äventyrliga livet ute i den gröna naturen.

Kanske är det just det musikaliska konstnärskapet hos Edwall, som verkligen lyckats fånga hans olika drag och personligheter i ett enda stort kollage av tragik och komik. En oanad sida som framträder är den politiska Edwall, som går till attack mot det moderna industrisamhället och dess konformistiska natur, som han ställer mot ett kulturellt samhällsliv närmare naturen. Farhågorna över teknologin och den oväntade rädslan inför ett nytt Sverige ruskas om, och får uttryck genom de nedstämda och sorgliga fiolstämmorna.

Precis som hos Åkerström blir sympatierna för de utsatta och fattiga industriarbetarna en effektiv symbol för det nya klassamhällets framväxt. Även konsumtionsyran, kapitalismen, fåfängan och den naiva ungdomsidealismen får sig en känga. Den halvt försupna jämtländska rösten hos Edwall är legendariskt unik i sitt slag, men förblir en av de saker som gör musiken så speciell och oöverträffad. De nordiska klangerna tillsammans med den färgstarka lyriken målar upp sinnesbilder från en svunnen tid, som fortsätter att tala till nya generationer svenskar, på samma väg, som våra förfäder en gång i tiden också har vandrat.

När man lyssnar på den här musiken är det inte utan att man blir en aning sorgsen till mods. Sverige känns tomt utan Allan Edwall. Han gav oss oförglömliga scener ur den största svenska filmkonsten, underhöll både barn och vuxna, och lyckades samtidigt tillföra nya perspektiv på en förunderlig värld. Han lade ner sin själ i allt han gjorde, vilket inte minst kan höras i denna samling fragment - inte bara ur hans eget liv - utan oskiljaktiga delar även ur hela svenska folket och dess historia. Det är därför med en grumlig blandning av skratt och gråt som man tar sig igenom ett sådant här samlingsverk, och kanske sade Erland Josephson det bäst, när han skrev följande om Edwall efter hans bortgång: "Han var udda. Men han lyckades ta mig fan vara udda på ett universellt sätt!"

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!