Warning: session_register() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/giscomb/public_html/svenska-artiklar/article.php on line 35
Är det farligt att dricka kaffe när man är gravid
Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Skönhet Och Hälsa


Är det farligt att dricka kaffe när man är gravid

By: Jesper

Då och då dyker det upp en larmrapport i media om faran med att dricka kaffe under graviditeten. Där påstås det att kaffe är farligt för dig som gravid, och att det skulle kunna hota fostrets hälsa. Det finns vetenskapliga studier som har gjorts på detta områda, och jag bestämde mig att titta på en av dessa för att reda ut om det verkligen är farligt.

Studien som jag tagit del av omfattade 85000 kvinnor där man följde deras graviditet och kaffekonsumtion. Denna omfattande studie visade bland annat att kaffedrickandet faktiskt kan påverka risken för till exempel missfall så att den blir något högre. Detta gällde dock bara vid en kaffekonsumtion motsvarande mer än tre koppar kaffe per dag. Upp till tre koppar per dag kunde man allså inte se någon effekt av.

De som drack mycket kaffe löpte dock en något förhöjd risk att råka ut för prematur förossning efter vecka 20, men det är viktigt att påpeka att risken fortfarande är väldigt väldigt liten.

Slutsatsen måste bli att det är ofarligt att dricka kaffe, för dig som gravid, om du håller konsumtionen på tre koppar per dag eller mindre. Dricket du lite mer än så kan risken öka, men mycket litet.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

Författaren är även skribent på BliMamma.se

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Skönhet och hälsa Articles Via RSS!