Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Änglagårds "Hybris"

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Under tidigt 70-tal höll det på att växa fram en helt ny musikgenre. Pionjärartister som King Crimson och Genesis kombinerade jazzimprovisation, elektroniska syntslingor, rockballader och klassiska influenser, för att bryta av från rockmusikens tilltagande kommersialism och skapa någonting nytt. Resultatet blev vad vi i dag kallar för progressiv rock, en musikstil som vidgade rockens enformiga konventioner och i stället gjorde anspråk på ett seriöst konstnärligt uttryck. Cirka tjugo år senare uppstod en ny våg av progrock i Sverige, där bandet Änglagård (icke att förväxlas med svensk s.k. progg) kom att spela en oerhört inflytelserik roll.

Hybris räknas traditionellt sett som ett av deras viktigaste verk. Musiken öppnar upp med en stilla pianokadens i starkt nordiskt tonspråk, som sedan övergår till en kombination av elektroniska bakgrundsmönster och flytande elgitarrsolon. Ständigt skiftande taktuppdelningar och en ovanlig harmonik ger upphov till den charmant dissonanta ljudbilden. Ledmotiven konvergerar smidigt samman till ett energiskt huvudtema och sjunker sedan tillbaka in i strömmen av en folklig flöjtmelodi. Från ingenstans dyker ett kyrkorganiskt psalmmotiv upp och bryts lika kvickt av mot vad som nu avslöjar en tydlig Genesisinfluens: soloframträdanden i klassisk språkdräkt och rörliga syntmelodier, uppbackade av smattrande basgångar, som tillsammans skapar den medryckande rundgången av vild och färgrik atmosfär.

Lika vacker är musiken i stilla ballader, där flöjten fritt får improvisera fram mystiska teman till en lugn instrumentell bakgrund. Tack vare mellotronens avlösningar genomgår samma tema en mängd förvandlingsfaser i olika kombinationer av närliggande natur - en episk kompositionsmodell som till skillnad från jazzimprovisation hela tiden berör det ursprungliga mönstret som håller sången som helhet samman till något enhetligt. Varje enskild metamorfos kommenterar tematiskt den tidigare idén, även kompositionerna sinsemellan, men musiken fastnar trots detta inte i cykliska banor utan växer organiskt efterhand som nya upptäckter görs, vilket bidrar till att en inre musikalisk dialog upprättas.

Experimenteringen är total, med insprängda tangopartier, bluesrytmer och psykedeliska krautrockinfluenser. I vissa sånger förstärks den etniska dimensionen med ytterligare folkmusikaliska passager och tydliga fornnordiska referenser. Det är onekligen också här som Änglagård lyckas skapa mycket av sin originalitet: i kombinationen av det personligt udda och folkliga. De svenska sångrösterna, som förekommer i form av korta poetiska verser, bidrar ytterligare till detta faktum. Lyriken behandlar filosofiska och religiösa föreställningar, långt utöver dåtidens billiga uppköp av populärkultur och glamourprodukter.

Precis som The Doors på sin tid, bröt Änglagård kraftigt av från 90-talets tomma konsumtionskultur genom sin dissonanta instrumenteringsteknik, mörka skepticism, mystiska teman och amoraliska visioner av en värld i fantasirika drömmar och upplevelser. Genom de kryptiska metaforerna för en död tid och åkallelsen av en ny med förankring i det kulturella arvet, kom Änglagård att förändra både den svenska progrockscenen och även göra succé internationellt.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!