Svenska Artiklar, ditt artikelarkiv på nätet
Search:

Home | Konst


Änglagårds "Epilog"

By: Svenska Nihilistsällskapet - Svensk Nihilism

Änglagårds andra studioalbum markerar en tydlig musikalisk utveckling från deras tidigare produktion. Genom Epilog kliver dessa musiker in i det nyklassiska området, med en mer traditionell instrumentering och finslipad kompositionsteknik. Rockfundamentet har nästan helt upplösts och i stället spritts ut i kortare passager, som idémässigt sammanlöper med varandra i en stormvind av violinmelodier och pianopartier. Det som håller alla dessa instrumentala fragment samman är oftast ett eller två primära teman, som återkommer med jämna mellanrum i olika former och fungerar som katalysatorer för utvecklingen av musiken i sin helhet.

Det är inte bara själva musiken som reflekterar ett inre kretslopp, utan även den underliggande poetiken bygger på en växelverkan mellan årstiders kolliderande krafter. Estetiken har mörknat i en höstlig, närapå dekadent färg, men de energiskt flödande mellotronfraserna och de gungande basgångarna finns kvar sedan innan. Man har till och med på vissa platser återanvänt ett par musikaliska motiv från Hybris, men detta stör inte alls, utan åtföljer resten av musiken på ett naturligt sätt. Influenserna har även breddats; bl.a. känns Tangerine Dreams melankoliska flöjtsolon och överhuvudtaget mycket elektronisk krautrock igen, men allting framförs i traditionellt nordisk anda. Ljum, stilla atmosfär belyser ett spektrum av vemod som genomtränger upplevelsen på djupet och gör den personlig.

Ingen sång förekommer, utan det är musiken som talar genom de olika harmoniska skiftningarna och instrumentala avbrotten. Övergångarna är noggrant arkitektoniskt utplacerade för att kunna dra nytta av den moderna atonalismen; melodiskt övergår i harmoniskt, och entoniga stämmor breder plötsligt ut sig i ett skimmer av konsonanta uppslag. Som en blombukett fälls motiven ut och växer i hand med att de sätts i sitt tidigare sammanhang. Betoningen av strukturens innebörd gör detta till en klassisk upplevelse, men dess rötter sträcker sig över en större mängd stilar, som genom Änglagårds professionella musikerskap sammanfogas i en bländande skön samling stycken, starka och fyllda med liv nog för att kunna rycka i känslotrådarna, men samtidigt mjuka och nattliga för att klassas som organisk meditation. Något liknande kommer sannolikt inte att göras igen.

Article Source: http://www.svenska-artiklar.se

"Nihilism som mentalt vapen tillåter oss att nå en närmare uppfattning om verkligheten som den är, genom att neutralisera erkända värderingar. Nihilism är först fatalism, sedan realism, och slutligen en heroisk form av idealism, där vi inser att våra liv blir vad vi gör dem till. Genom denna metod kan människans problem definieras, mer realistiska lösningar skapas och nya, hälsosammare ideal bildas." Alexis / Svenska Nihilistsällskapet - S.N.U.S. - Snus - www.anus.com/tribes/snus/

Please Rate this Article

 

Not yet Rated

Click the XML Icon Above to Receive Konst Articles Via RSS!